Help! Mijn paard is te dik. Wat nu?

De laatste jaren is het aantal paarden en pony’s met overgewicht flink toegenomen. Door teveel krachtvoer, te rijk gras en het verkeerd inschatten van het werk dat ze nodig hebben, krijgen veel dieren simpelweg meer energie binnen dan zij verbranden. Overgewicht is een extra belasting voor de gewrichten en organen en kan tot stofwisselingsproblemen leiden die moeilijk te genezen zijn. Reden dus om te zorgen dat je te dikke paard of pony terugkomt op zijn ideale gewicht.

Minder of geen krachtvoer

Krachtvoer is een geconcentreerde energiebron, wat wil zeggen dat een paard zelfs bij een beperkte hoeveelheid aardig wat energie binnenkrijgt. Die energie heeft een te dik paard niet nodig. Afhankelijk van de ernst van het overgewicht, kun je het krachtvoer dus uit het rantsoen schrappen of de krachtvoergift verlagen.

Grove kwaliteit ruwvoer

Hooi of kuil wat veel blad bevat, is rijker aan energie dan ruwvoer gemaakt van ouder gras met meer stengel. Zo’n soort ruwvoer is wat grover van structuur en voelt wat harder aan. Vanwege de lagere voederwaarde en het hoge ruwe celstof-gehalte is grof ruwvoer een betere keuze voor te dikke paarden, in vergelijking tot een fijnere kwaliteit. Houd er wel rekening mee dat alleen een ruwvoeranalyse uitsluitsel kan geven over de voederwaarde van ruwvoer.

Graasmasker of slowfeeder

Paarden worden van gras vaak gemakkelijk dik. Vooral voor paarden die al te dik zijn, kan weidegang vanwege de grasopname soms ongewenst zijn. Om een te dik paard toch de voordelen van weidegang te kunnen bieden, is een graasmasker een uitkomoest. Met zo’n masker kan een paard minder gras eten. Ook een slowfeeder, op stal en/of in de wei, kan een manier zijn om ervoor te zorgen dat je paard langer doet over zijn ruwvoer en dus minder eet en zich minder snel verveelt omdat zijn hooi al op is.

Vitamines en mineralen

Wanneer er geen of weinig krachtvoer wordt gevoerd, is de kans op ‘gaten’ in de vitamine- en mineralenvoorziening groot. Het is daarom raadzaam om altijd een compleet vitamine- en mineralensupplement bij de te voeren, of bijvoorbeeld een vitaminekoek. Zo wordt toch voldaan aan de behoefte aan vitamines en mineralen, zonder dat een paard daar ook teveel energie mee binnenkrijgt.

Beweging

Natuurlijk is beweging ook belangrijk. Een paard dat nooit wordt gereden, zal minder makkelijk afvallen dan een paard dat 5 keer per week wordt gereden. Vraag dus eens aan je instructeur of je een keer extra mag rijden op die te dikke pony.

Bron: De Hoefslag

Foto: Pixabay