De opleiding Manege Instructeur van de Manege & Ruiter Bond erkend en verzekerbaar door alle grote verzekeringsmaatschappijen in Nederland.

“Na toetsing en daardoor het waarmerken van de diploma’s en het registreren van gediplomeerden door het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland) zodat wij een volwaardige SPEN  (Stichting Permanente Educatie Nederland) gecertificeerde opleiding bieden waarbij alle gediplomeerden worden bijgeschreven in het register, was dit het laatste stuk”, volgens voorzitter van de Manege & Ruiter Bond, Yvonne Buijs.

We zijn erg blij met dit resultaat en gaan met vertrouwen 3 mei 2018 met de volgende opleiding tot Manege Instructeur van start.