Maandag 23 mei 2016 was een memorabel moment voor diverse verenigingen en organisaties die zich inzetten voor de recreatieruiter/menner en paardeneigenaar.

Een aantal organisaties hebben een samenwerkingsverband gesloten om zich in te zetten voor de recreatieve ruiter/menner en paardeneigenaar, zonder winstoogmerk. Een prachtig streven!

Elke organisatie heeft haar eigen expertise waardoor we elkaar alleen maar kunnen versterken. We kunnen elkaars expertise uitwisselen en ook evenementen die we over en weer organiseren voor elkaars leden openstellen. Dat moet de kracht worden van dit platform.

Belangrijke speerpunten die ook ten grondslag liggen aan deze overeenkomst zijn; het welzijn van en respect voor het paard bevorderen; veiligheid van ruiter/menner en paard; het efficiƫnt faciliteren en ondersteunen van de recreatieruiter/menner en recreatieve paardeneigenaren onder andere door het aanbieden van een diversiteit aan activiteiten; het vertegenwoordigen van gezamenlijke belangen richting publiekrechtelijke organisaties. De partijen hebben gezamenlijk een bereik van ruim 100.000 recreatieruiters/menners en paardeneigenaren en willen zich inzetten voor hun leden, maar ook voor de ruiters en menners die nog nergens bij aangesloten zijn.

Op de website zijn de deelnemende organisaties te vinden. Kijk op nhrp.nl voor meer informatie.