‘Stinken’ paarden net zo als varkens?

Stel, je woont ergens waar een buurman paarden wil gaan houden. Paarden kunnen in een omgeving voor veel gezelligheid zorgen. Vaak wordt er ook mest opgeslagen die dan weer mogelijk voor stankoverlast kan zorgen. Dat klinkt dan weer iets minder gezellig.

Is overlast door geur/stank van paarden te meten? Een paardeneigenaar uit de Duitse regio Hannover werd ooit door zijn buurman aangeklaagd vanwege de geur van paarden. Hij heeft de uitbreiding van zijn bedrijf destijds tóch kunnen voortzetten, nadat dit eerst was tegengehouden door de buurman. Die had zich beklaagd over mogelijke stankoverlast die er zou ontstaan. De rechtbank van Hannover boog zich toen over de vraag of de geur van paarden net zo gemeten kan worden als bij koeien/varkens.

Varkens

Goedkeuring van de bouwvergunning werd eerst uitgesteld maar uiteindelijk werd toch een beslissing genomen. De fokker wilde paardenstallen maken van een oude koeienstal met schuur. Buren hadden via een spoedbesluit een halt laten toeroepen aan de bouw omdat ze bang waren voor de stank. De zaak kwam voor de rechter. De rechtbank keek naar de regels over geuruitstoot. Een ‘geurbelasting’ is vooral gericht op vee zoals runderen, geiten, kippen én ganzen. Maar de richtlijnen zijn niet vastgesteld voor paarden. De regel zegt dat buren maar 15 procent van de uren van een jaar, de geur van een dier mag waarnemen. Omdat de paarden net zo sterk zouden ruiken als koeien, maar niet zo sterk als varkens, mochten de buren langer worden blootgesteld aan deze geur. De paarden zouden ook maar voor de helft van het jaar écht in de stal staan. De hele regio is er sterk belast door veel veehouderij en dat was óók een reden dat de buren dit moesten accepteren. Tegen die beslissing kon verder niets meer worden gedaan.

Regels

In Nederland zijn er uiteraard ook regels voor onder andere mestopslag die zijn vastgelegd in een zogenaamd bestemmingsplan of beheerverordening. Die regels zijn op te vragen. Dit geldt ook voor de vraag of er bouwvergunning is afgegeven voor bijvoorbeeld stallen. (B)lijken de plannen van de buurman in overtreding met de wet dan is dat te bespreken met de betreffende gemeente.

Hoe dan ook, liefhebbers van paarden houden van de geur van paarden. Klagende buren denken daar (helaas) vaak anders over.

Bron: Reitterrevue / Hoefslag

Foto: Shutterstock