Aanpassing ruiterpad in Drents-Friese Wold

In het Drents-Friese Wold zal Staatsbosbeheer een nieuw ruiterpad aanleggen van 3 kilometer. Dit moet op korte termijn gebeuren, zo bericht Buitenruiters na een bericht in de Leeuwarder Courant.

Lusje oranje route

Met de nieuwe ruiterroute ontstaat een extra lusje in de al bestaande oranje route in het gebied. In het Nationaal Park zijn vier dagroutes uitgezet die elk een eigen kleur hebben en op verschillende locaties starten. Over zo’n route rijd je ongeveer twee uur. De zwarte ruiter- en menpaden zijn verbindingspaden, waarmee je routes kunt inkorten of juist kunt verbinden. De ‘Desperadoroute’ is een dagroute die paars is aangegeven en een stuk langer, ongeveer 27 km.

Ben je benieuwd naar deze routes in het Drents-Friese Wold? Ze zijn HIER te downloaden.

Gast in hun leefgebied

Ga je een tochtje maken, dan wordt het volgende advies gegeven.

In het Nationaal Park lopen diverse rassen koeien en schapen in verschillende begrazingsgebieden. Blijf rustig doorrijden, trek geen aandacht, rij er met een bocht omheen zodat u ruime afstand houdt of keer om als u het niet vertrouwt. Sluit de hekken goed na het passeren, zo blijven de dieren in de begrazinggebieden. U bent te gast in hun leefgebied.

Bron: Buitenruiters /LC/Nationaal Park Drents-Friese Wold

Foto: PixabayCJMM