Avondklok en verzorging van paarden

Op 21 januari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel een avondklok in te voeren, die geldt in heel Nederland van zaterdag 23 januari tot 10 februari. Van 21.00 uur tot 04.30 uur is het niet toegestaan om zonder geldige verklaring de deur uit te gaan. Wat betekent dit voor het verzorgen van paarden?

Uitzondering

Voor paardenverzorgers zal een uitzondering gelden voor noodzakelijke (medische) verzorging van paarden.

Mede op aandringen van de Sectorraad Paarden zijn die uitzonderingen gemaakt voor noodzakelijke verzorging van paarden, die namelijk beweging en verzorging nodig hebben vanwege gezondheid en welzijn.

Verzorgers van paarden mogen, als het (medisch) noodzakelijk is, na 21.00 uur hun paard(en) verzorgen. en dienen het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben, waarin staat dat het noodzakelijk is dat zij een of meerdere paarden moeten verzorgen na 21.00 uur.

Natuurlijk geldt die uitzondering ook voor medisch noodzakelijke beroepen zoals dierenartsen. Het is belangrijk dat zij altijd hun werk kunnen doen, in geval van nood.

Uitzondering werknemers

Daarnaast is een uitzondering voor werknemers die voor hun werk na 21.00 uur of voor 04.30 uur de weg op moeten. Zij moeten een formulier ‘Werkgeversverklaring avondklok’ en ‘Eigen verklaring avondklok’ kunnen laten zien.

Verklaringen via Rijksoverheid

Voor paardenverzorgers zijn de verklaringen te verkrijgen via de website van de Rijksoverheid:

De verklaring moet ingevuld en ondertekend zijn zodra u naar buiten gaat en u moet deze tonen als daarom gevraagd wordt. Dit kan zowel geprint als digitaal, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon.

Avondklok respecteren

Iedereen, van individuele eigenaren tot ondernemers, in de paardensector wordt door De Sectorraad Paarden opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen en de avondklok te respecteren. Zorg voor goede spreiding van lessen/training en overige activiteiten over de dag, zodat alleen noodzakelijke verzorging na 21.00 uur hoeft plaats te vinden.

Omdat we in een strenge lockdown zitten, vraagt dat inzet van iedereen om het coronavirus eronder te krijgen. Vermijd contacten en blijf thuis bij klachten.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Bron: Hoefslag / Rijksoverheid

Foto: PixabaySchwoaze