Extra controles dierenwelzijn bij zeer warme dagen

Tijdens deze warme dagen zullen inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra extra controles uitvoeren en beoordelen of men zich houdt aan de regels voor dierenwelzijn. Omdat men hoge temperaturen verwacht, is vanaf 24 juni het ‘Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen’ van kracht.

In dit plan is afgesproken dat er bij hoge temperaturen minder dieren per wagen vervoerd mogen worden. Extra aandacht is er ook voor ventilatie.

Boven 30 graden

Vorig jaar heeft de Europese Commissie lidstaten vorig al opgeroepen geen lange transporten (langer dan 8 uur) toe te staan bij een temperatuur boven 30 graden Celsius.
Tijdens transporten mag de temperatuur in de wagen niet hoger zijn dan 30 graden tot maximaal 35. Als blijkt onderweg, dat de temperatuur hoger oploopt, is dat een overtreding van de vereisten van de Europese Transportverordening en hiertegen zal dan ook worden opgetreden.

Afspraken

In het Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen waren al afspraken dat er geen vervoer van dieren is toegestaan bij 35 graden of hoger. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft deze in een beleidsregel vastgelegd die binnenkort zal ingaan. Alle vervoer van dieren, op Nederlands grondgebied bij temperatuur van 35 graden of hoger,  is dan verboden.

Zodra de regel van kracht is, zal de NVWA hier ook op gaan handhaven en voert bij extreme temperaturen (vanaf 27 graden in De Bilt) extra controles uit. Ook treden zij handhavend op als er sprake is van hittestress en lijden door vervoeren onder warme omstandigheden.

Handhaving

Op dit moment handhaaft de NVWA op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 1/2005  (Transportverordening) en op basis van nationale regels voor dierenwelzijn uit de Wet Dieren. Ze treedt op als sprake is van vermijdbaar lijden van dieren bij transport. Omdat het Nationaal plan geen wet- en regelgeving is, kan de NVWA niet handhaven op het plan of op maatregelen van bijbehorende sectorvoorschriften.

Stal

Voor diereneigenaren zijn er verplichtingen om hun dieren te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Bijvoorbeeld beschutting bieden tegen felle zon en ook moet er genoeg drinkwater zijn.

Meldingen van mogelijke hittestress in de wei of op stal worden op risico beoordeeld. Als naar mening van de inspecteur het dierenwelzijn in gevaar komt, kan de eigenaar opdracht krijgen om maatregelen te treffen. Indien noodzakelijk , kan de NVWA een inspectie uitvoeren.

Bron: Hoefslag / NVWA

Foto: PixabayRauschenberger