Narigheid voorkomen door goed handen wassen

Vooral nu, in deze bizarre tijd met het Coronavirus beseffen we hoe belangrijk goed handen wassen is! Het is een belangrijke voorzorg om verspreiding van ziekten te voorkomen.

Onder controle

De Australische diergeneeskunde vereniging (AVA) benadrukt dat voorkomen van ziekten en onder controle houden van infecties, begint met iets ‘simpels’ als het wassen van de handen. Het helpt bij het bestrijden van ziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen, zoals Q-koorts, Hendra-virus en vogelgriep. Ook bij het bestrijden van het Coronavirus is dat aan te raden, je raakt tenslotte niet alleen het dier aan, maar ook bijvoorbeeld het dekje, zadel, hoofdstel en klinken van kasten/deuren!
Deze kleine handeling vóór en ná het aanraken van een dier en/of paardenspullen is van groot belang om verspreiding van infectie te voorkomen. Handhygiëne is overigens áltijd belangrijk.

Niet alleen voor Corona

Niet alleen nu bij bestrijding van het Coronavirus, maar ook voor ‘zoönotische ziekten’ (ziekten die van dier op mens overgaan en omgekeerd) is goede hygiëne heel belangrijk. Ze zijn een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en veiligheid. In geval van het Hendra-virus, dat van paarden op de mens kan overgaan, kan het zelfs dodelijk zijn. Het zou verband houden met, voor zover bekend is, de dood van vier mensen in Australië.
Schone handen zijn een recept voor gezondheid omdat ze ervoor kunnen zorgen dat eigenaren van gezelschapsdieren, boeren en iedereen die met dieren omgaat, op deze manier goed hun persoonlijke veiligheid kunnen bewaken. Dit kan door hun handen te wassen vóór en ná het aanraken van een dier.

Verspreiding

Als mensen en dieren in dezelfde omgeving leven, kunnen o.a. bacteriën zich vrij verplaatsen. Dit verhoogt de kans op verspreiding van infecties en zoönotische ziekten. Handen wassen is een snelle, eenvoudige handeling waardoor eigenaren van gezelschapsdieren risico’s kunnen verminderen.

Aanmoedigen

Bij maneges moeten we, vooral in deze moeilijke tijd, goede handhygiëne aanmoedigen en gebruik kunnen maken van aangepaste was-/desinfectiemogelijkheden.

Het is onverstandig om het handen wassen, te verwaarlozen omdat het een heel belangrijke rol speelt bij de bescherming van de volksgezondheid. Vooral nu!! Neem geen risico voor jezelf en ook niet voor anderen.

Bron: horsetalk

Foto: iStock

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail