Goed handen wassen kan narigheid voorkomen

Paardenbezitters en anderen die met dieren omgaan of behandelen, zouden moeten beseffen hoe belangrijk het is om goed hun handen te wassen. Het is een voorzorg om verspreiding van ziekten te voorkomen.

Voorkomen

Volgens de Australische diergeneeskunde vereniging (AVA) begint voorkomen van ziekten en onder controle houden van infecties met iets simpels als het wassen van de handen. Het kan helpen bij het bestrijden van ziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen, zoals Q-koorts, Hendra-virus en vogelgriep.

AVA President Dr Paula Parker zegt dat deze kleine handeling voor en na het aanraken van een dier van groot belang is om verspreiding van infectie en ziekte tussen dieren en mensen te voorkomen. Handhygiëne is belangrijk in élke situatie waarin mensen contact hebben met een dier.

Bedreiging

‘Zoönotische ziekten’ zijn ziekten die van dier op mens overgaan en omgekeerd. Ze zijn een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid en veiligheid. In geval van het Hendra-virus, dat van paarden op de mens kan overgaan, kan het zelfs dodelijk zijn. Het zou verband houden met, voor zover bekend is, de dood van vier mensen (Australië).

Schone handen zijn een recept voor gezondheid omdat ze ervoor kunnen zorgen dat eigenaren van gezelschapsdieren, boeren en iedereen die met dieren omgaat, op deze manier goed hun persoonlijke veiligheid kunnen bewaken. Dit kan door hun handen te wassen vóór en ná het aanraken van een dier.

Bacteriën

Paula Parker zei dat als mensen en dieren in dezelfde omgeving leven, bacteriën zich vrij kunnen verplaatsen. Dit verhoogt de kans op verspreiding van infecties en zoönotische ziekten. Het wassen van de handen is een snelle, eenvoudige handeling waardoor eigenaren van gezelschapsdieren risico’s kunnen verminderen.

Hygiëne aanmoedigen

Waar dieren aanwezig zijn, zoals kinderboerderijen, dierentuinen moeten we goede handhygiëne aanmoedigen en beschikken over aangepaste handenwas-/desinfectiemogelijkheden. Ook bejaardenhuizen, verzorgings-/ziekenhuizen, waar soms honden zijn toegelaten met bezoek, en andere plaatsen waar nauw contact met dieren mogelijk is, zouden dit moeten aanraden.

Handen wassen verwaarlozen is onverstandig omdat het een belangrijke rol speelt bij de bescherming van de volksgezondheid.

Bron: horsetalk

Foto: iStock