Goede kwaliteit drinkwater: zó belangrijk voor paarden!

‘Emmertjes water dragen’ is voor veel paardenhouders aan de orde van de dag. Een paard heeft nu eenmaal schoon drinkwater nodig en dat moet van goede kwaliteit zijn voor zijn gezondheid.

Zeker op warme dagen, is het goed hierbij stil te staan. Voor paarden is water namelijk niet zomaar water; zowel de zuurgraad, de temperatuur én de hygiënische kwaliteit zijn belangrijk.

Schoon

Watervoorzieningen in weilanden zijn, zeker bij warm weer, gevoelig voor bacterie- en algengroei. Dit kan ervoor zorgen dat paarden minder drinken dan ze eigenlijk zouden moete. Dit vergroot de kans op spijsverteringsproblemen. Maak drinkbakken/-tonnen dus dagelijks schoon en probeer het water dagelijks te verversen, liefst zelfs twee keer per dag.

Temperatuur

Water met een temperatuur onder de vier graden, kan de wateropname negatief beïnvloeden. Toch zal een paard dat kan kiezen tussen warm en koud water, de voorkeur geven aan koud water. De watertemperatuur is dus ook een reden om bij warm weer het water dagelijks te verversen.

Waterbron

Behalve vers gras is een goede watervoorziening belangrijk, vooral bij hoge temperaturen. Hoe zorg je voor goede kwaliteit water in een weiland? Welke gevaren kunnen er ontstaan er als de kwaliteit van niet heel goed is?
In Nederland is leidingwater veilig voor mens en dier. Van veel sloot- en stilstaand oppervlaktewater is dat echter niet zo. In vijvers, meertjes en sloten kunnen meststoffen en landbouwgif zitten en veel nitraat, nitriet, ammoniak bevatten. Ook is er een risico op parasieten en bacteriën in het water die een paard ziek kunnen maken. Laat sloot- en oppervlaktewater testen (bij BLGG) vóór je het als drinkwaterbron aan een paard geeft.

Bad- of metselkuip

Een metselkuip is overal te koop en is goedkoop. Nadeel is dat ze vrij makkelijk omkiepen, vrij snel leeg en kunnen sneller kapot gemaakt worden. Oude badkuipen zijn meestal gratis, stabieler en steviger. Beide kuipen moeten uiteraard dagelijks schoon gemaakt worden. Er kunnen etensresten, insecten, ontlasting of urine in het water komen, waardoor dit vervuilt. Ook zie je vaak blauw-groene algen in de kuipen. Hoe krijg je schoon water in de metsel- of badkuip? Vaak is dit water slepen met emmers als er geen kraan in de buurt is.

Poel of plas

Het is absoluut af te raden om een paard uit een poel of plas te laten drinken. Het is stilstaand water en hierin liggen gevaarlijke ziektekiemen en parasieten op de loer. In het ergste geval zelfs de dodelijke blauwalg.

Beek of sloot

Een paard laten drinken uit een beek of sloot is beter, maar ook niet zonder risico. In veel beken en sloten kunnen (veel) landbouwgif en meststoffen zitten. Ook kan dit water ziekmakende stoffen zoals nitraat, ammonium, nitriet of hoog kiemgetal E. colli bevatten. Er kan wateronderzoek worden gedaan, om zeker te zijn dat het water geen schadelijke stoffen bevat. Is niets anders mogelijk dan slootwater te geven, verzeker je er dan van dat het er geen verontreinigingen in komen.

Tanksystemen/drinkwagens

Tanksystemen en drinkwagens lijken goed als oplossing voor het voorzien van drinkwater, maar deze hebben ook nadelen. Door lichtdoorlatendheid en weinig hygiëne kunnen ziektekiemen zich toch snel verspreiden. Als de zon schijnt, loopt de temperatuur in een tank behoorlijk op. Watertanks die geen licht doorlaten, regelmatig schoon gemaakt worden en met schoon water gevuld zijn, is een betere oplossing. Het moet echter wel mogelijk zijn om met een voertuig deze tankwagen te verplaatsen.

Grondwater

Een andere mogelijkheid is het slaan van een bron. Hiervoor moet het grondwaterpeil hoog genoeg zijn en moet toestemming verkregen worden. Afhankelijk van de boordiepte kunnen de kosten wel €2.000,– zijn. Ook moet er nog een pomp gekocht worden bijvoorbeeld een handmatige pistonpomp, pomp op windkracht of zonne-energie. De kwaliteit van bronwater is niet gegarandeerd, want ook in bronwater kunnen veel ziekmakende stoffen zitten. Een bron van minimaal 25 meter diep geeft het minste risico op veel nitraat.

Aanleggen waterleiding

Het waterschap garandeert de kwaliteit van drinkwater via een openbare watervoorziening. Aansluiten van een zelfdrinkbak op een waterleiding is onderhoudsarm, maar er moeten wel leidingen beschikbaar zijn. Het is niet gemakkelijk een leiding in te graven zonder zware machines en moet, om bevriezing te voorkomen, op zijn minst 80 cm diep zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk om een tuinslang op de waterleiding aan te sluiten om op afstand water bij te kunnen vullen.

Het is dus nog niet zo eenvoudig om voor gezond drinkwater te zorgen en vraagt om extra werk en kosten. Tóch verdient dit extra aandacht voor de gezondheid van de paarden.

Lees ook: Goudvissen en schoon drinkwater voor paarden?

Bron: CAP/Voervergelijk/M&RB

Foto(‘s): Pixabay