Hoe praat jij tegen een paard?

Als we praten tegen baby’s en kinderen dan doen we dat vaak met een vrolijke, hogere stem. Het gebruiken van deze stem werkt volgens onderzoekers bij paarden positief. De relatie tussen mens en dier verbetert en helpt het leerproces van paarden te verbeteren.

Spiegels

Onderzoek laat zien dat paarden voor menselijke emoties gevoelig zijn. Dat is je vast als eens vaker opgevallen. Paarden zijn net als spiegels, hoe jij je voelt is van invloed op het gedrag van het paard. Je weet ook vast wel dat als je boos en gefrustreerd bent, het niet zo’n goed idee is op een paard te stappen.

Enquête

Er werd een enquête gedaan via sociale media, waarop 845 ruiters en paardeneigenaren reageerden. Hieruit bleek dat 93% van de ondervraagden op een bepaalde manier tegen een paard praat. Daarvan wisten maar 44% dat paarden daar ook écht gevoelig voor zijn en dat het effect heeft.

“Normale” taal  en “huisdier” taal

Er werden twee series testen gedaan op 20 paarden die nog nooit te maken hadden gehad met deze manier van communicatie, om zo het effect te kunnen beoordelen. In de eerste test sprak de onderzoeker afzonderlijk met de paarden, met behulp van de zogenaamde “huisdier” taal of een “normale”, neutrale taal (zoals tussen volwassenen wordt gebruikt), terwijl het paard werd verzorgd.

Toen de paarden werden aangesproken met op huisdieren gerichte spraak, waren ze rustiger, keken meer naar de onderzoeker en spiegelden ze de verzorgende persoon. Ze stootten ook met hun neus tegen die persoon aan en dat werd niet gezien toen er ‘volwassen’ taal werd gesproken.

Kiezen van voer

De onderzoeker probeerde in de tweede test informatie door te geven aan het paard: de plek van voer. Vóór het paard staande met twee gesloten emmers en wijzend naar de emmer die het moest kiezen om de beloning te krijgen. Tegelijkertijd sprak de onderzoeker in de huisdieren taal en één keer in neutrale, volwassen taal.

Wat opviel was dat, als de onderzoeker neutraal sprak, de paarden willekeurig een emmer kozen. Toen er met op huisdieren gerichte manier werd gepraat, kozen de dieren de emmer die was aangewezen. Hierdoor trok men de conclusie dat op huisdieren gerichte spraak de aandacht van de dieren trekt. Daardoor begrijpen ze de bedoelingen beter én volgen aanwijzingen beter om te doen wat er gevraagd wordt.

Verbeteren welzijn

Conclusie is dat de manier waarop mensen praten tegen paarden, invloed heeft op communicatie tussen mens en dier en bijvoorbeeld verzorging en lichaamsbeweging makkelijker maakt. Dit zou ook kunnen bijdragen aan verbeteren van welzijn van de dieren. Ze zijn duidelijk gevoelig voor menselijke emoties.

Bron: Cap / HorseTalk 

Foto: PixabayPezibear