In Ridderkerk en Lelystad neurologische vorm rhinopneumonie

Rhino EHV1 is bevestigd bij Hippisch Centrum Ridderkerk( (Zuid-Holland). Het team aldaar laat weten druk bezig te zijn met het treffen van gepaste maatregelen.
Ze zijn twaalf noodboxen aan het maken, waar de getroffen paarden de komende tijd in zullen verblijven. Bovendien is het terrein afgesloten en mogen er geen paarden meer op of af.

Bijeenkomst

‘Zojuist hebben wij direct alle klanten op de hoogte gebracht. Aanstaande woensdagavond zal er een bijeenkomst zijn met alle klanten en de dierenarts van dierenkliniek Ridderkerk voor vragen’, aldus het Hippisch Centrum. Hiernaast is er een protocol opgesteld.

Ook op een locatie in Lelystad is de neurologische vorm van rhinopneunomie (EHV1) onlangs vastgesteld. Na onderzoek van neusswabs en bloedmonsters bevestigde de Gezondheidsdienst voor Dieren dat het inderdaad om de neurologische gaat.

Enkele paarden vertoonden verlammingsverschijnselen en één van hen was zo erg verlamd, dat euthanasie noodzakelijk bleek. In de nacht van donderdag op vrijdag is een drachtige merrie ook bezweken aan het virus.

Jaarlijks

Rhinopneumonie, is een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen en een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt ook wel ergens de neurologische vorm de kop op.

Voorkomen van direct contact tussen besmette paarden en niet-besmette paarden is een belangrijke voorzorgsmaatregel. Besmetting vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via handen en kleding. Inenting helpt wel om de infectiedruk onder alle paarden te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

Minder kans

Het gescheiden houden van verschillende groepen paarden (drachtige merries, jonge paarden, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden. Als je een of meerdere paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het noodzakelijk een dierenarts noodzakelijk. Je kunt zelf controleren op een infectie door tweemaal daags de temperatuur op te nemen en bij koorts direct maatregelen te nemen.

Bron: Hoefslag/Hippisch Centrum Ridderkerk

Foto: PexelsEyer