Instructeur, niet eenvoudig maar wél een leuke uitdaging!

(Kleine) kinderen, pony’s en instructeurs, een leuke combinatie. Is het altijd wel net zo leuk en ontspannend voor diegene die les staat te geven als voor de leerlingen?

Rijplezier

Het lesgeven aan kinderen vraagt om kennis en een speciale methode. Het gaat ook om het aanleren, een stukje opvoeding, zelfvertrouwen geven en lichamelijke ontwikkeling. Instructeurs beseffen vaak nog niet genoeg hoe belangrijk hun manier van praten en houding is. Kinderen zijn erg gevoelig voor hoe er met ze wordt omgegaan. Dat heeft invloed op het rijplezier en het op een goede manier leren rijden. Kleine complimenten, iets vragen, een gebaar maken en oogcontact kunnen van iets negatiefs iets positiefs maken. Eenvoudig maken, daar waar het moeilijk lijkt. Korte, duidelijke instructies, op het juiste moment. Het is de kunst de kinderen enthousiast te houden en ze kunnen er in hun verdere leven baat bij hebben.

Vermoeiend

Dit alles vraagt van de instructeurs ook veel energie. Het is niet ‘maar’ even lesgeven. Het moet leuk, leerzaam en vooral veilig zijn voor die jonge ruitertjes. Ze moeten op veel dingen tegelijk letten, vooral als het groepslessen zijn. Oplettend, aardig en geduldig blijven, het hoort er allemaal bij. Begrijpelijk dus dat het, behalve een goed gevoel gevend, ook heel vermoeiend is.

Ouders

Daarbij komt nog dat de instructeurs te maken krijgen met ouders en/of andere familieleden die het beter (denken) te weten, andere aanwezige collega’s en toevallige voorbijgangers. Het gedrag van ouders ‘langs de lijn’ heeft invloed op de kinderen maar ook op de persoon die les staat te geven. Als ouders altijd de schuld geven aan die persoon, kan het voor een kind heel normaal lijken om de schuld te verschuiven naar een ander en dit als excuus gaan gebruiken waarom die les niet goed ging. Als ouders het lesgeven proberen over te nemen, kan dat voor de instructeurs ook heel ‘vermoeiend’ zijn en ergernis veroorzaken.

Voorál leuk

Maar omdat lesgeven voorál leuk is, is er bij de Manege & Ruiter Bond de mogelijkheid een opleiding te volgen om les te geven aan manegeruiters op manegepaarden bij een manegebedrijf. Ook komt aan de orde het omgaan met en het te woord staan van ruiters en ouders. Hoe ga je om met een paard en hoe leer je dit aan een beginnende ruiter. Het beoordelen of een paard kreupel of ziek is, het draaien van een bardienst, kortom alle voorkomende werkzaamheden op een manege.

Wil je graag meedoen met deze opleiding? Kijk voor meer informatie onder het kopje Manege instructeur.

Bron: Manegeruiter / Manege & Ruiter Bond

Foto: M&RB