Leren met paarden goed voor ‘risicojongeren’

Amerikaans universitair onderzoek, gepubliceerd in Time Magazine door Mandy Oaklander, toonde aan dat leren met paarden goed is voor ‘risicojongeren’, die vaak voor veel uitdagingen komen te staan.

Het betreft jongeren die extra kwetsbaar zijn omdat ze in ongunstige omstandigheden opgroeien, zoals een arm gezin of achterstandsbuurt, of omdat de ouders geen opleiding hebben, geen werk, schulden of psychische problemen.

In de VS zijn 1 op de 9 jongeren jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar op dit moment niet actief, noch op school noch in loondienst.

Laag zelfbeeld

Onderzoek laat zien dat risicojongeren jarenlang te maken hebben gehad met een combinatie van risicofactoren in de kindertijd, gekoppeld aan slechte resultaten. Ze kunnen een laag zelfbeeld hebben, minder sociale vaardigheden hebben en slechter met bepaalde situaties kunnen omgaan.

Een klaslokaal schrikt vaak af en is geen veilige omgeving voor emoties die er ontstaan. Het studeren wordt belemmerd en kan een blijvende invloed hebben op hun toekomst op school. Aan therapie die wél werkt, zou meer aandacht gegeven moeten worden.
Meestal is gesprekstherapie aanbevolen in de hoop de uitdagingen waarmee ze thuis te maken hebben, op school en hun omgeving aan te kunnen. Helaas heeft deze therapie niet altijd betrouwbare resultaten opgeleverd en wordt het probleem steeds groter.

Veilige omgeving

Het onderzoeksteam zag binnen het onderwijs groeiende belangstelling voor leren, ondersteund door omgang met paarden, met voordelen voor personen met problemen. Maar een uitdaging met ‘leerprogramma’s door ervaring’ voor risicojongeren betekent ook dat er een emotioneel veilige omgeving moet zijn. Die omgeving kan de deelnemers openstellen om te studeren.

Programma paardenonderwijs

Vier onderzoekers onderzochten of een programma rond paardenonderwijs de emotionele veiligheid en het studeren bij risicojongeren kan bevorderen.

Dertien jongeren, in de leeftijd van 6 tot 16 jaar en gezien als risicovol, namen deel aan een programma, gericht op het leren van paardengedrag, management, omgang en paardrijden. Onderwerpen met betrekking tot emotionele veiligheid, zoals zelfrespect, persoonlijke veiligheid, respect en verbondenheid werden hiermee gecombineerd.
Het programma, dat vier weken duurde, ging door tot een kennismaking met het daadwerkelijke paardrijden in week 3. De vierde week is besteed aan het leren van verdere rijvaardigheden. Elke week was gericht op de vier thema’s van emotionele veiligheid.

De invloed van het programma werd beoordeeld door testen ervóór en erná, terwijl emotionele veiligheid werd onderzocht met elke deelnemer door een wekelijkse nabespreking.

Resultaten

Alle deelnemers maakten het programma af. De resultaten waren verbetering in paardenkennis en, in het bijzonder, emotionele veiligheid. Ze geven aan dat leren, met behulp van paarden, bevorderlijk is voor die veiligheid én studeren voor risicojongeren. Bij het bespreken van hun bevindingen, zeiden de onderzoekers dat de emotionele steun van dieren goed is weergegeven en de reacties van de deelnemers bevestigen dit.

Alle deelnemers gingen naar elke les en deden aan alles mee. Hieruit bleek dat, ondanks dat deze jongeren ‘het risico liepen om iets te moeten leren’, ze bereid waren om dit via het programma te doen. Ze verbeterden hun punten in kennis over paarden en zelfs drie die hun punten verdubbelden. Bovendien was te zien dat ze vertrouwen kregen in eigen kunnen om nieuwe dingen te leren.

Naarmate de week verstreek, werden de opdrachten moeilijker met het paard. Toch konden de deelnemers gebruiken en toepassen wat ze van eerdere lessen hadden geleerd: beginnen met iets eenvoudigs, zoals een onbekend paard in de wei vangen, dan op te zadelen, onzekerheid te overwinnen en veilig gaan rijden in de rijbak.

Veilige omgeving maken

Het blijkt over het algemeen moeilijk om een ​​emotioneel veilige omgeving te maken waarin risicojongeren succesvol kunnen leren. Deze 4 weken laten zien dat een omgeving met paarden een alternatief kan bieden naast het klaslokaal. Uit de beoordelingen bleek echter geen duidelijke toename voor alle thema’s, én minder respect en zelfrespect na week 2 en 3, waarin ook werd paardgereden. Dit vraagt wel om nader onderzoek. De onderzoekers zijn van mening dat er een verbetering had kunnen zijn, als het programma nog vier weken was doorgegaan. Hierdoor hadden deelnemers zich prettiger kunnen gaan voelen met rijden, waardoor hun gevoel van respect en eigenwaarde nog had kunnen verbeteren.

Vervolg

Toch zien we op het einde algemene verbeteringen, positieve interviews, verbeterde kennis van paarden én 100% deelname aan alle lesactiviteiten. De werkwijze was dus goed voor deze bijzondere groep. Er werd opgemerkt dat, als een paard een activiteiten of uitdaging voltooide, deelnemers blij en tevreden waren.

Nader onderzoek zou kunnen aangeven of deze manier van leren (combinatie met paarden) een blijvend, positief vervolg heeft als de aanwezigheid van paarden wegvalt.

Eerste stap

De studie, een eerste stap voor begrip van de leermethode, kan mogelijk helpen om emotionele veiligheid van risicojongeren te verbeteren. De jongelui kregen kennis over paarden. Ze waren tijdens het verloop van het onderzoek bereid nieuwe, meer uitdagende activiteiten onder ogen te zien.

Misschien zal het ontwerpen van deze aanpak uiteindelijk helpen bij het maken van een toekomstig leerplan met paarden. Een nieuwe methode die hulp zou kunnen geven aan risicojongeren.

Bron: Horsetalk
Foto: Pixabay

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail