LTO-antwoorden op vragen paardenidentificatie/-registratie

De afgelopen tijd zijn er veel vragen over de toekomstige registratieplicht van paarden. De LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland ) geeft antwoord op deze vragen, volgens de laatste stand van zaken (oktober 2020). Aan enkele uitvoeringsverordeningen en details van het registratiesysteem wordt nog gewerkt.

Strengere registratie paarden

Vanaf 21 april 2021 wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland een stuk strenger. Dit betekent dat alle paarden geregistreerd moeten worden en bekend moet zijn waar zij gehouden worden. Dit gebeurt in een database die de overheid beheert. Eisen rondom die strengere systemen kwamen al vaker ter sprake, maar worden nu echt werkelijkheid. Eerder plaatste LTO Nederland een artikel over de naderende aanscherping.

Houder paard verantwoordelijk

Houders van paarden worden verantwoordelijk voor registratie van hun paarden. Omdat de Europese diergezondheidsverordening rechtstreeks werkzaam is in Nederland, bepaalt deze verordening wat de omschrijving van “houder” is. Deze is anders dan we gewend zijn, omdat wij met paardenhouder vaak verwijzen naar de eigenaar van een stal. In de Europese bepaling wordt houder opgesplitst in twee natuurlijke- of rechtspersonen, verantwoordelijk in de registratie, namelijk:

  1. exploitant van het paard: degene die verantwoordelijk voor het paard
  2. exploitant van de locatie: degene die verantwoordelijk is voor de locatie

De exploitant van het paard is verantwoordelijk voor registratie van het paard en koppeling aan een locatie. De exploitant van de locatie moet de locatie registreren. Het kan ook zo zijn dat exploitant van paard en exploitant van locatie dezelfde persoon zijn.

Klik hier voor meer informatie over de omschrijving “houder van het paard”. Klik hier voor het overzicht van de vragen en de antwoorden over de naderende aanscherping van de identificatie- en registratieplicht van paarden.

Bron: LTO Nederland

Foto: PixabayEnginAkyurt