Manegehouders opgelet! Voorbereiding op verhoging lage btw-tarief

In januari 2019 gaat het lage btw-tarief van 6% naar 9%. In de paardensector zal voor ondernemers deze verhoging ook merkbaar zijn. Hoe kunnen deze zich voorbereiden en hoe kan er in 2018 nog last minute slim geprofiteerd worden van het lage tarief?

Manegebedrijven, opfokbedrijven, handelaars in fokmerries en dekhengsten en pensionhouders zullen met het nieuwe tarief te maken krijgen. Het is belangrijk om de administratie op orde te maken en de huidige tarieven tegen het licht te houden. De volgende stappen kunnen nu al ter voorbereiding worden genomen.

Administratie

Btw-verhoging betekent veranderingen in de administratie. Het nieuwe lage tarief van 9% moet doorgevoerd worden, maar er moet ook rekening gehouden worden met de facturatie rond de jaarovergang en de btw-aangifte. Daarnaast moet uit de boekhouding moet blijken wat er dit jaar nog tegen het lage tarief verkocht is en hoeveel btw-afdracht dat opleverde.

Tariefverhoging

Gaat de verhoging van het btw-tarief in de onderneming noodgedwongen gepaard met een algemene tariefverhoging of is er ruimte om zelf de kosten te dragen? Het is ook goed om te bedenken welke tariefverhoging gewenst is. Laat dit tijdig en duidelijk weten aan de klanten. Logisch dat de consument in opstand komt, omdat het in eerste instantie erop lijkt dat deze door de btw-verhoging meer moet betalen. Het zal echter voor hun per saldo weinig schelen. De inkomstenbelasting wordt namelijk tegelijk met de btw-verhoging verlaagd. Hierdoor wordt het verschil onder de streep goed gemaakt. Nu is dat voor de consument nog niet tastbaar, maar wellicht kan de volgende tip helpen om bestaande klanten ook in 2019 te behouden.

2018

De Belastingdienst zal volgend jaar niet naheffen op in 2018 betaalde diensten, die pas in 2019 plaatsvinden en dat geeft de mogelijkheid om hier dit jaar nog van te profiteren. Er kan klanten bijvoorbeeld worden aangeboden om voor 2019 vooruit te betalen (eindejaaractie of strippenkaart voor diensten in 2019). Als zij dan voor 31 december 2018 betalen, is dat nog mogelijk tegen het tarief van 6%. De klanten profiteren én de ondernemer heeft alvast een financieringsvoordeel.

Europa

De tariefverhoging maakt deel uit van een groter Europees plan, zodat uiteindelijk één btw-tarief in heel Europa gehanteerd kan worden. Dit zal handelsvoordelen opleveren: ondernemers hoeven zich dan niet te registreren in alle lidstaten met een btw-nummer. Nu worden stap voor stap de eerste maatregelen getroffen om dit te kunnen bereiken.

Bron: Hoefslag/Blog Dick, Accon avm
Foto: Sabine Timman