In Nederland heerst er op dit moment influenza op een redelijk groot aantal kleinere en grotere stallen. Vooralsnog is voornamelijk het zuiden en het midden van het land getroffen.

Eerste symptomen

Voor paarden is influenza een zeer besmettelijk griepvirus en geeft hoge koorts (vaak meerdere dagen met meerdere pieken), hoesten en een snotneus. Soms ook met dikke benen. Vaak zijn de dieren erg ziek, willen dagenlang niet eten en hebben meestal weken nodig om weer volledig te herstellen. Tussen het oppikken van de infectie en de eerste symptomen kunnen 1 tot 3 dagen zitten, maar is soms ook langer. Net voor de koortsperiode kunnen paarden al, en zeker tijdens de koorts, virus uitscheiden. In de meeste gevallen is behandeling door de dierenarts nodig.

Goed gevaccineerd

Van het paarden influenzavirus zijn er verschillende stammen. Momenteel lijkt lijkt het op een stam te gaan die niet of minder goed gevaccineerde paarden aanpakt, maar ook goed gevaccineerde paarden ziek kan maken, al zijn de symptomen dan meestal minder ernstig.

Neusswab

Het wordt dringend geadviseerd om stallen waar een griepuitbraak heerst te sluiten (geen paarden eruit en geen paarden erbij). Het is verder zinvol om door de dierenarts door middel van een neusswab van paarden met koorts te laten bevestigen dat het om influenza gaat.

Onverantwoordelijk

Van groot belang is dat stalhouders en individuele eigenaren beseffen dat bij verdenking op een influenza-infectie het zeer onverantwoordelijk is om toch naar andere bedrijven of wedstrijden te gaan. Het organiseren van wedstrijden of evenementen op bedrijven waar een infectie heerst is ook onverstandig én onverantwoordelijk. Duidelijk is dat Equine influenza ‘besmettelijker’ is dan Rhinopneumonie omdat het virus ‘sterker’ is en zich over enige afstand makkelijker door de lucht kan verspreiden.

De informatie hierboven komt van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer.

Kijk hier voor meer informatie over Influenza en op de website sectorraad paarden.

Bron: Hoefslag / persbericht Sectorraad Paarden

Foto: Shutterstock