Paardentaal: zó maakt een paard jou iets duidelijk

Kunnen paarden praten met mensen? Het antwoord lijkt volgens een Europees onderzoek ‘ja’ te zijn, al is het dan een gesprek in daad en niet in woord.

‘Hallo! Zie je de emmer voer daar? Ja, die! Wil je die alsjeblieft even voor me pakken? Ik heb een beetje honger.’ Wacht eens even… heeft dat paard net tegen jou gesproken? Dat is best mogelijk, natuurlijk wel op zijn eigen manier. Het onderzoek heeft aangetoond dat paarden inderdaad met opzet proberen met ons in contact te komen om bepaalde doelen te bereiken.

Onderzoek

Rachele Malavasi (Italië) deed samen met Ludwig Huber (Oostenrijk) dit onderzoek en vertelt: ‘Paarden zijn in staat zijn om een sociale eenheid te bewaren, waarbij binnen een kudde een hechte sociale rangorde ontstaat. Paarden ‘praten’ met elkaar en leren zo ook van elkaar. We weten nu dat paarden hun ‘taal’ ook bewust op mensen toepassen.’

Bij het onderzoek waren veertien paarden betrokken. Twee emmers werden in de buurt van elk paard gezet, maar zodanig dat het dier er zelf net niet bij kon. In de emmers zaten verschillende soorten voer, zó dat de onderzoekers zeker wisten dat het dier in elk geval iets uit een emmer lekker zou vinden. Een vrouw en het paard stonden binnen een afgesloten omheining en de emmers er net buiten.

Voer

De vrouw deed niets behalve staan en aanwezig zijn. Het was dus aan het paard om een manier van communiceren te vinden, zodat de emmer gepakt zou worden zodat het paard hieruit kon eten. De paarden wisselden hun blik af tussen de emmer en de vrouw, mogelijk in de hoop dat de aandacht van de vrouw op de emmer werd gevestigd. Als dat niet hielp, gingen de proefpaarden met hun hoofd knikken of met hun staart zwiepen. Ook het heen en weer bewegen van het hoofd tussen de mens en de emmer kwam eraan te pas. Volgens Malavasi was dit gedrag extra sterk als de vrouw de aandacht richtte op het dier, maar de acties van de paarden waren minder heftig als ze met haar rug naar hen toe stond. In dat geval probeerden ze eerst de aandacht van vrouw te trekken, voordat ze de aandacht richting de emmers trokken.

Eerst zochten de paarden oogcontact en als ze op die manier nog geen toegang kregen tot de emmer gingen ze een stap verder door ook richting de vrouw te lopen en haar aan te raken. Tot nu toe werd dit gedrag alleen bij honden gezien. Nu blijkt dat paarden deze eigenschap ook hebben, zal verder onderzoek gedaan worden naar hun duidelijk probleemoplossend gedrag.

Plan

‘De eigenschap laat zien dat paarden zich niet zomaar ‘toevallig’ iets doen zonder na te denken over de gevolgen. Ze zijn in staat om een plan te bedenken, waarbij ze inzien dat ze een ander nodig hebben om hun doel te bereiken’, aldus Malavasi.
Ze raadt aan om zelf eens bij een paard in de wei te gaan staan, omdat mensen met paarden eigenlijk moeten weten hoe deze communiceren, zeker als het hun eigen dier betreft. Sommige paarden maken vaak contact met elkaar, veel en duidelijk, anderen zijn weer heel fijngevoelig. Voor een eigenaar kan het belangrijk zijn om te weten hoe hun eigen paard ‘praat’. Het is mogelijk dat een paard niet meer praat tegen zijn eigenaar, omdat deze toch nooit luistert. Dat is geen prettige situatie, maar kan wel opgelost worden. Wees fantasierijk  en probeer verschillende omstandigheden uit.

Bron: The Horse / Hoefslag

Foto: Shutterstock