Pas op voor esdoornvergiftiging!

In de herfst maar ook in de lente is het gevaarlijk om paarden in een wei te zetten waar esdoorns (voornamelijk de gewone esdoorn en de veder-esdoorn) in de omgeving staan. Gebruik deze weides in de risicoperiodes alleen als er genoeg gras op staat en/of er voldoende bijgevoerd kan worden.

Esdoornvergiftiging

De ziekteverschijnselen treden snel op en worden soms kort voorafgegaan door sufheid, lichte kolieksymptomen of stijfheid. Paarden die een esdoornvergiftiging krijgen, worden vaak óf dood gevonden in de wei óf op een zij liggend. In het laatste geval zijn ze erg moeilijk weer rechtop te krijgen. Het kan ook dat ze rechtop staan maar rillen, zweten of stijf staan. Meestal zijn ze suf en houden het hoofd laag. Andere kenmerken zijn donkere urine, iets verhoogde of juist lage temperatuur, koliek, moeizaam slikken en steeds moeilijker ademhalen. Het is inmiddels bekend dat het gif, dat verantwoordelijk is voor het optreden van atypische myopathie, voorkomt in de zaden (de ‘helikoptertjes’), de zaailingen en de bladeren van bepaalde esdoorns, waaronder de Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn).

Adviezen

Paardenpunt Vlaanderen gaf eerder al de volgende adviezen om gevaren van de esdoorn te verkleinen.

  • Beperk (tijdelijk) toegang tot weides met zaailingen van de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) of sluit, waar mogelijk, de delen waar deze zich bevinden af voor paarden.
  • Beperk de tijd die paarden doorbrengen in de wei (de meeste getroffen dieren stonden langer dan 6 uur per dag erop) en eventueel voeren voordat ze naar buiten gaan.
  • Wissel af in (stukken) weide zodat de paarden alleen bij voldoende gras staan.
  • Leg geen hooi of ander voer op grond waar mogelijk esdoornzaden liggen.
  • Verwijder de zaailingen zo snel mogelijk! Maaien, vermalen en eventueel kunnen ze ook verbrand worden. Let op: de paarden mogen op dat moment nog niet in de wei, want zelfs de gehooide zaailingen kunnen het gif bevatten. Aangeraden wordt te wachten tot de zaailingen helemaal zijn afgebroken en het gras genoeg is gegroeid. Gebruik ter bestrijding geen vergif in verband met de milieubescherming.
  • Verwijder de omliggende esdoorns eventueel zodat er geen zaden meer zijn die dan weer (via de wind) in de weides terecht kunnen komen.

 

Bron: Manegeruiter/CAP/Paardenpunt Vlaanderen

Foto: pixabayAlicja