Reactie paard op gevoelige waarschuwingstekens van ruiter

Paarden lijken gevoelige waarschuwingstekens van ruiters te ontvangen als het gaat om de reactie van ruiters op nieuwe voorwerpen, zo blijkt uit een Duitse studie.

Paarden

Onderzoekers Anne Schrimpf, Marie-Sophie Single en Christian Nawroth zeggen dat honden en katten erom bekend staan ​​emotionele menselijke informatie te gebruiken in onbekende situaties om hun gedrag te sturen. Het was echter niet duidelijk of bijvoorbeeld paarden dit ook kunnen.

De mens-paard relatie vraagt om communiceren en leren van beide kanten, én uitdrukkingen zoals houding, spraak/geluiden, blikken of gevoelens. Maar het is minder duidelijk hoe ze in onzekere situaties reageren op die gevoelige signalen van mensen.

Het onderzoek

Het onderzoeksteam gebruikte 46 paarden (19 volbloeden, 20 warmbloeden en 7 pony’s) in een experiment, om te kijken of ze gevoelige informatie van mensen gebruikten, om hun gedrag bij een nieuw voorwerp aan te passen. De onderzoekers wilden ook kijken of het gedrag tussen rassen verschilde.

De paarden, allemaal gewend aan dagelijkse omgang, werden willekeurig gesplitst in twee groepen.
In beide groepen richtte een onderzoeker, die in het midden van een cirkel was geplaatst, haar blik en stem op een nieuw voorwerp: een blauwe plastic bak bedekt met een blauw/geel douchegordijn.

Opgewekt/gespannen

In de ‘positieve groep’ wisselde de onderzoeker haar blik af tussen de bak en het paard. Ze gebruikte een positieve gezichtsuitdrukking en een ontspannen lichaamshouding, waarbij ze elke 10 seconden op een opgewekte toon zei: ‘Dit is geweldig’.
In de ‘negatieve groep’ nam de onderzoeker een angstige gezichtsuitdrukking en een gespannen lichaamshouding aan. Op een negatieve toon herhaalde ze: ‘Dit is eng!’.

Plaats

De plaats van elk paard in de bak ten opzichte van het voorwerp en de persoon werd bestudeerd. Hun starende gedrag en lichamelijke reacties ten opzichte van het voorwerp of de onderzoeker, werden ook gevolgd.
Paarden die positieve reacties hoorden, brachten meer tijd door tussen onderzoeker en voorwerp in vergelijking met paarden die negatieve reacties hoorden. Dit betekende dus minder uit de weg gaan van het voorwerp.
Paarden die negatieve reacties hoorden, staarden vaker naar het voorwerp, wat  verhoogde waakzaamheid liet zien, vergeleken met hen die positieve reacties hoorden.

De rassen verschilden in hun gedrag. Volbloeden richtten hun gedrag minder op de persoon dan warmbloeden en pony’s.

Merries en ruinen

Het team onderzocht ook mogelijke verschillen in gedrag tussen de seksen. Merries brachten meer tijd áchter de onderzoekers door. Dit in vergelijking met ruinen, die leken langer in het gebied tússen onderzoeker en voorwerp te blijven.
De resultaten komen overeen met eerder onderzoek: merries zijn achterdochtiger en angstiger dan ruinen. Ruinen kunnen tijdens de training gemakkelijker ongevoelig zijn dan merries. Merries zijn ook minder speels en minder nieuwsgierig dan ruinen.

Sturen

De resultaten (geplaatst in het tijdschrift Animals) leveren, volgens het team, bewijs dat paarden emotionele signalen van mensen gebruiken om hun gedrag tegenover nieuwe voorwerpen te sturen.
Het sturen van hun gedrag, kijkend naar de menselijke emotionele uitdrukking, laat hun hoge gevoeligheid voor menselijke signalen zien. Het draagt ​​bij aan wat we al weten over hoe gevoelig ze zijn voor menselijke aandacht, aanwijsbewegingen of mondelinge signalen.

Gedrag

Ander, onlangs gedaan onderzoek, liet ook zien dat paarden in staat zijn om verschil te maken tussen emotionele gezichtsuitdrukkingen en mondelinge uitdrukkingen van mensen. Ze passen hun gedrag aan, zoals bijvoorbeeld de tijd die ze kijken en staren.

Nieuw onderzoek is nodig om moeilijke en makkelijke paarden voor hun gevoeligheid voor menselijke emoties, in een onduidelijke situatie, te vergelijken.

Bron: horsetalk

Foto: Pixabay Christels

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail