Ruiterkampen toch mogelijk!

Het was even in spanning afwachten, maar in de zomervakantie kunnen toch ruiterkampen worden georganiseerd, maar de activiteiten zullen er dit jaar wel anders uitzien.

Steunpunt Kindervakanties maakte een campagne voor deze zomer op: #Avonturenzomer2020. Een onderdeel daarvan is een uitgebreid reglement voor 2020 voor zomerkampen in Nederland.

Protocollen

Er zijn drie protocollen (reglementen) beschikbaar op de website www.wegaanopzomerkamp.nl. Eén voor kampen met kinderen tot en met 12 jaar en één voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Er is ook een aparte richtlijn voor vakantiedagactiviteiten zonder overnachtingen. De protocollen zijn voorgelegd aan het Outbreak Management Team (OMT), RIVM en Ministerie van VWS, directie jeugd.

Korte samenvatting maatregelen

Het is dus met verschillende voorzorgsmaatregelen toch mogelijk om ruiterkampen dit jaar in de zomer te organiseren.

  • Afstand tot bijvoorbeeld dagelijkse klanten. Voor elke leeftijdsgroep is er een ‘kampbubbel’. Deelnemers moeten in hun bubbel blijven en afstand houden tot andere kampbubbels.
  • De jeugd mag op kamp als alle huisgenoten/gezinsleden 24 uur klachtenvrij zijn bij start van het kamp.
  • Het personeel houdt onderling 1,5 meter afstand en 13+ houdt ook afstand tot begeleiders.
  • De slaapruimtes worden regelmatig geventileerd en bedden staan op 1,5 meter afstand (vanaf 13 jaar).
  • De deelnemers houden zich aan de hygiëneregels: ze wassen regelmatig hun handen, niezen in hun elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes.
  • Helaas kunnen risicogroepen niet mee op kamp, behalve als ouders toestemming geven.
  • Bij aankomst vindt een gezondheidscheck plaats.
  • Over vervoer, het halen en brengen van kinderen zijn goede afspraken aan de orde.
  • Voor de paardensportactiviteiten geldt het algemeen sportprotocol van NOC*NSF.
  • Te allen tijde dienen de gedrags- en hygiënemaatregelen van het RIVM in acht moeten worden genomen.

Met gemeente overleggen

Overleg over de mogelijkheden als organisatie altijd met de gemeenten. Hierbij zijn dus de plaatselijke richtlijnen leidend. Soms is een activiteit ook meldingsplichtig en vergunningsplichtig. Als dat het geval is, dan kan de activiteit niet doorgaan en het kan ook zijn dat de betreffende activiteit al afgelast is. Namelijk, tot in elk geval 1 september zijn alle meldings- en vergunningsplichtige evenementen afgelast.

Handvatten

Kampaanbod voor jongeren van 13 tot 18 jaar is door de protocollen mogelijk en zijn per 1 juli mogelijk. De protocollen van Steunpunt Kindervakantie bieden handvatten om regels praktisch uit te voeren. Hiermee zijn maatregelen van de overheid zoveel mogelijk op te volgen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

Bron: Hoefslag

Foto: M. Rongen