Sprekende paarden ogen

Wil je de stressniveaus van je paard kunnen lezen? Bekijk dan hun knipper- en ooggewoonten, zo beweert Katrina Merkies, doctor, professor en hoofddocent en coördinator paardenprogramma’s aan de Universiteit van Guelph in Ontario, Canada.

Oogtrillingen

Knippert het paard nog wel? Zonder dat er verder ook maar iets te merken is, loopt de stress steeds hoger op met de kans dat het ‘ontploft’ als de grens bereikt is. Merkies’ studie van bijna twee dozijn paarden toont aan dat snel knipperen en verschillende andere patronen verband hielden met verschillende stressniveaus. Volledig knipperen en half knipperen namen af toen de dieren in stressvolle situaties waren. Maar oogtrillingen (een soort snelle spierbeweging in het wenkbrauwgebied) namen toe, vooral tijdens voerbeperking. Deze trillingen zijn ook al eeuwenlang bestudeerd bij de mens om stress, pijn en zelfs liegen hieraan te koppelen.

Merkies is van mening dat de oogtrillingen doen denken aan wat we ook zien in de gezichtsuitdrukkingen en wat ze een driehoekig oog noemen. Spanning rond het oog kun je léren zien (driehoekig dakje in het bovenste ooglid). Paarden hebben meer zorgrimpels of een gewrongen vorm van de ogen wanneer ze pijn hebben en dat is in deze studie ook zien met de oogtrillingen: de stress vergelijken met zorgen of pijn.

Wat heeft je paard te vertellen met zijn ogen? Ogen die spreken.

Bron: Te Horseaholic

Foto: Digishots