*UPDATE* van vandaag verscherpte corona maatregelen

*UPDATE*

Hippische binnensportaccommodaties kunnen aangepast open blijven voor de dagelijkse verzorging en beweging. Het individueel rijden van paarden is toegestaan in de binnenrijbaan. Het gebruik van de buitenbaan is wel de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Rijden in de binnenrijbaan kan onder begeleiding als dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiënemaatregelen worden aangehouden.
Paardensportaccommodaties en sportverenigingen kunnen afspraken maken met gemeente of veiligheidsregio. Hierdoor kunnen verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is dus belangrijk om bij gemeente te informeren wat er geldt in jouw omgeving. Bespreek wat er mogelijk is bij je vereniging, stal of manege binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de geldende maatregelen van de overheid.

Wijzigingen voorbehouden
Bovenstaande informatie is wat op dit moment bekend is bij ons. Er kunnen de komende dagen nog veranderingen komen en zullen wij het weer updaten als dat nodig blijkt.

De verscherpte corona maatregelen gaan in op dinsdag 15 december. De maatregelen hebben ook invloed op de sport. Alle binnensportlocaties worden gesloten. Belangrijkste aanscherping op de huidige maatregelen is het niet binnen mogen paardrijden en dat groepslessen voor volwassenen niet zijn toegestaan.

Kinderen en volwassenen

Paardensportaanbieders mogen georganiseerde paardensportactiviteiten onder begeleiding aan blijven bieden aan kinderen tot en met 17 jaar, mits dit in de buitenlucht gebeurt. Er mogen geen ouders langs de rijbaan staan en de kantines blijven gesloten. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Individueel paardrijden en privélessen zijn toegestaan voor volwassenen vanaf 18 jaar in de buitenrijbaan.

Overzicht alle maatregelen die gelden voor paardensport van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021

Paardrijden in de buitenlucht is toegestaan. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van twee personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan.

Er mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen. Ook niet in de buitenlucht. Privélessen zijn wel toegestaan. Groepslessen voor jeugd tot en met 17 jaar zijn buiten toegestaan.

Paardrijden is in een binnensport accommodatie niet toegestaan *ZIE UPDATE HIERBOVEN*

Jeugd tot en met 17 jaar mogen onderlinge wedstrijden rijden.

Buitenritten zijn toegestaan. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van twee personen. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan.

Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken en lessen in een buitenrijbaan.

Paardensportactiviteiten (bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden, zoals oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten) zijn niet toegestaan.

Paardensportaccommodaties blijven open voor de noodzakelijke verzorging van de paarden. De paarden mogen gereden worden in de buitenrijbaan onder bovenstaande voorwaarden.

Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij bijvoorbeeld het opzadelen of opstappen kán een uitzondering gelden.

Sportkantines, horeca, kleedkamers en douches op sportaccommodaties zijn gesloten.

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes.

Reisbewegingen zo veel mogelijk beperken.

Binnenrijbaan

Het is vanuit de overheid voor alle sporten niet toegestaan gebruik van de binnensportaccommodatie te maken, dit geldt dus ook voor een binnenrijbaan bij paardensportaccommodaties. In het huidige seizoen is het duidelijk dat dit voor onveilige en onwenselijke situaties kan zorgen. We proberen daarom snel meer duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid van een uitzondering voor gebruiken van de binnenrijbaan op paardensportaccommodaties.

Gezondheid en welzijn

Paarden moeten bewegen omwille van gezondheid en welzijn. Het berijden van paarden is hier een belangrijk onderdeel van, dit zomaar stopzetten kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van het paard. Daarnaast zijn de meeste binnenrijbanen grote, natuurlijk geventileerde hallen. Paardrijden is een individuele sport waarbij de 1,5 meter goed gewaarborgd kan worden. Omwille van veiligheid van mens en dier zou het natuurlijk verstandiger zijn om in dit seizoen het paardrijden in de binnenrijbaan voor alle leeftijden toe te staan. Uiteraard met in achtneming van de geldende maatregelen van de overheid voor de sport!
Voorlopig moeten we echter afwachten of er meer duidelijkheid komt.

M&RB

Foto: PixabayJacLou