Verschil gezondheid recreatiepaard en wedstrijdpaard

Heeft een recreatiepaard een betere gezondheid dan een wedstrijdpaard? Is het misschien juist andersom? Zwitserse onderzoekers vergeleken beide groepen paarden met elkaar.

Groot onderzoek

Marie Dittmann, werkzaam aan de universiteit van Zürich (Zwitserland) en haar collega’s hielden een groot onderzoek. Ze gebruikten aanwijzingen van gezondheid en welzijn om wedstrijdpaarden en recreatiepaarden te vergelijken. 250 Zwitserse ruiters reageerden op een online enquête met 34 vragen. De vragen gingen over de discipline waarin ze actief waren, hoe ze hun paarden gehuisvest hadden, gezondheid, training en uitrusting/harnachement. De paarden werden ook ter plekke onderzocht door dierenartsen.

Meer naar buiten

Volgens de onderzoekers hadden recreatieruiters een meer ‘paardgerichte’ aanpak. Hun paarden waren vaker buiten in groepen, waarin ze vrij konden bewegen en hadden geen hoefijzers. Wedstrijdpaarden kwamen gemiddeld twee uur per dag buiten. Dat voldoet aan Zwitserse richtlijnen voor paardenwelzijn (1 uur per dag). Het naar buiten gaan van de wedstrijdpaarden was meer gecontroleerd. Vooral het sociale contact was veel minder bij de recreatiepaarden. Daarnaast werden wedstrijdpaarden buitengezet en binnengehaald door de verzorger of eigenaar. De meeste hadden geen vrije keuze om naar binnen of naar buiten te gaan. Volgens onderzoekster Dittmann zou dat nadelig kunnen zijn voor hun welzijn.

Beter harnachement

Het harnachement werd bij wedstrijdpaarden meer gecontroleerd. Ze hadden minder last van slecht passende zadels en hun ruiters namen meer lessen. Dit zou kunnen zorgen voor beter rijden en ook betere/gezondere training van de paarden. Recreatiepaarden hadden vaker last van overgewicht.

Wedstrijdpaarden én recreatiepaarden hadden last van orthopedische problemen (problemen aan het bewegingsapparaat). Ook waren in beide groepen signalen van rugpijn en lichte kreupelheid.

Niet slechter of beter

De studie laat zien dat wedstrijdpaarden het niet slechter of beter doen voor wat betreft gezondheid of welzijn dan recreatiepaarden. Dittmann was blij te zien dat ze eigenlijk niet zo verschillend zijn. Misschien helpt dit om kritiek van de ene groep op de andere groep te verminderen. De vastgestelde gezondheids- en welzijnsproblemen kunnen beide groepen helpen. Meer voorlichting kan ruiters helpen om problemen te herkennen en kwaliteit van leven van de paarden te verbeteren.

Er werden gezondheids- en welzijnsprobleempjes bij de onderzochte paarden gezien, maar die waren niet levensbedreigend. De paarden uit de studie hebben het allemaal goed. Een lichte kreupelheid, rugpijn, niet optimaal passende zadels, zijn problemen die vrij makkelijk opgelost kunnen worden.

Goed verzorgen

Het bleek belangrijk om in gesprek te gaan met de eigenaren en voorlichting en uitleg te geven over hoe dingen beter kunnen om het welzijn van paarden te verhogen. De bereidheid van de paardeneigenaren om mee te werken was groot. Dat is eigenlijk ook niet zo verrassend. Iedereen wil zijn paard zo goed mogelijk verzorgen, toch?

Bron: HorsesandPeople / Hoefslag/Cap

Foto: PixabayUlleo