theorie

Dressuur proeven | Vaardigheid springen proeven | Aangepaste proeven

Paardrijden is natuurlijk leuk, maar je kunt ook heel veel leren wanneer je niet in het zadel zit. Over de verzorging van paarden en pony’s bijvoorbeeld.


ABCDE-F-GHIJKLM
N-O-P-Q-RSTUVW-X-Y-Z

Dit zijn de theoriebladen van de Manege & Ruiter Bond. Deze bladen zijn voor iedereen gratis te downloaden. Heel graag willen we deze bladen uitbreiden. Heb je een onderwerp dat je graag tussen deze bladen zou zien en dat voor iedereen interessant is? Stuur je tekst naar info@manegeruiterbond.nl. De tekst wordt dan in het goede formaat gezet en met vermelding van je naam (als je dat wil, wel even vermelden dus) toegevoegd aan deze bladen. Laten we met z’n allen een paardenpedia met vrije kennis voor de manegeruiter maken!

Eerste editie juli 2015
Tekst:
Yvonne Buijs
In samenwerking met: Manege de Paardenhof, Kwadijk
Door allen, voor allen, de Manege & Ruiter Bond.
Met dank aan Testdrive Software voor de afbeeldingen van de rijbaanfiguren, www.testdrivedressage.com.

Theorie zoals hier aangeboden hoef je niet uit je hoofd te leren. Het is wel belangrijk om de aangegeven hoofdstukken te bestuderen zodat een basale kennis ontstaat. Alle rijbaanfiguren worden uitgelegd. Lees deze bladen goed door zodat je weet hoe de figuren eruit horen te zien. Aan D2, D4, D6, D8 en D10 zijn theorie examens verbonden. Hieronder de bladen die je moet kennen voor deze examens. Er wordt verwacht dat je de rijbaanfiguren kent die in bijbehorende proeven voorkomen.

Leren voor theorie D2

Beweging van het paard

Groeten

Houding van de ruiter

Omgaan met een paard

Opstappen

Rijbaan met hoefslag

Leren voor theorie D4

Borstelen van een paard

Galop rechtsom en linksom

Hoofdstel en hoofdstel omdoen

Omgaan met een paard

Zadel en opzadelen

Leren voor theorie D6

Buitenrijden

Exterieur

Leren voor theorie D8

Doorzitten

Hals strekken en teugels weer op maat nemen

Overgangen en tempowisselingen

Tussen en op de letter rijden

Leren voor theorie D10

Beweging van het paard

Constante verbinding en aanleuning

Galop rechtsom en linksom

Houding van de ruiter

Hulpen

Ophoudingen

A

Aan de teugel rijden en nageeflijkheid

a

Aan de teugel en nageeflijkheid
Download
Aanleuning en constante verbinding

a

Aanleuning en constante verbinding
Download
Paard achterwaarts

a

Achterwaarts
Download

a

Actief voorwaarts
Download

a

Ademhaling, pols en temperatuur van een paard
Download
Afstappen paard

a

Afstappen
Download
Afwenden in de rijbaan

a

Afwenden
Download

a

Afzadelen en opruimen
Download

B

Ruiter steekt de beugels omhoog

b

Beugels opsteken en begeleiden van het paard naar en van de rijbaan
Download
Beweging van het paard in stap

b

Beweging van het paard
Download

b

Borstelen van het paard
Download
Paard heeft stelling

b

Buiging en stelling
Download

b

Buitenrijden
Download

C

Carrousel

c

Carrousel
Download
Aanleuning en constante verbinding

c

Constante verbinding en aanleuning
Download
Linkergalop op de rechterhand en andersom rechtergalop op de linkerhand

c

Contragalop
Download

D

d

D-proeven rijden
Download
Door een S van hand veranderen

d

Door een S van hand veranderen
Download
doorzitten

d

Doorzitten
Download

E

e

Exterieur
Download

G

galop

g

Galop rechtsom en linksom
Download
Ruiter rijdt een gebroken lijn van 5 meter

g

Gebroken lijn 5 meter
Download
Ruiter rijdt een gebroken lijn

g

Gebroken lijn
Download
Gewicht van het paard

g

Gewicht van het paard
Download
groeten

g

Groeten
Download
Ruiter rijdt een grote volte

g

Grote volte
Download

H

paard meten

h

Hoogte van het paard meten
Download
houding ruiter

h

Houding van de ruiter
Download
Hulp, kuit, zweep

h

Hulpen
Download
Hals strekken en teugels weer op maat nemen

h

Hals strekken en teugels weer op maat nemen
Download
Halster omdoen en vastzetten

h

Halster omdoen en vastzetten
Download
Combianties op een rij halthouden

h

Halthouden
Download
Ruiter rijdt een halve grote volte

h

Halve grote volte
Download

h

Harnachement poetsen
Download

h

Hoeven (uitkrabben)
Download

h

Hoofdstel en hoofdstel omdoen
Download
Hoofdstel poetsen

h

Hoofdstel poetsen
Download

I

Impuls

i

Impuls
Download

K

Er zijn veel verschillende kleuren in paarden en pony’s

k

Kleuren
Download

L

Leeftijd en tanden van het paard

l

Leeftijd en tanden van het paard
Download
Lichtrijden

l

Lichtrijden in draf
Download

l

Links- en rechtsomkeert
Download

l

Longeren
Download

M

merrie, hengst en ruin

m

Merrie, hengst, ruin
Download

O

Omgaan met het paard

o

Omgaan met een paard
Download
Ophouding naar het halthouden

o

Ophoudingen
Download
Op het paard stappen

o

Opstappen
Download
Overgangen en tempowisselingen

o

Overgangen en tempowisselingen
Download

R

Paard recht richten

r

Recht richten
Download
Links- en rechtsomkeert

r

Rechtsomkeert en linksomkeert 6 meter
Download
Rijden op de hoefslag in de buitenbak

r

Rijbaan met hoefslag
Download
De rechterhand geeft voorrang aan de linkerhand

r

Rijbaanregels
Download

S

Het buitenachterbeen loopt over de hoefslag, het binnenachterbeen en het buitenvoorbeen lopen op een lijn iets naast de hoefslag en het binnenvoorbeen loopt bijna op de tweede hoefslag.

s

Schouderbinnenwaarts
Download
Het rijden met de buitenschouder voor de achterbenen

s

Schoudervoor
Download

s

Slangenvolte
Download

s

Springen
Download

s

Spullen voor het paard
Download

s

Stelling en buiging
Download

T

Tact van een paard

t

Tact
Download

t

Tussen en op de letter rijden
Download

U

De uitgestrekte gang geeft voor het paard de maximaal te behalen strekking van de beweging

u

Uitgestrekte draf
Download
Kruiwagen omkiepen in de mesthoop

u

Uitmesten
Download

V

Diagonaal van hand veranderen

v

Van hand veranderen
Download
De uitgestrekte gang geeft voor het paard de maximaal te behalen strekking van de beweging

v

Verruimen van een gang
Download
Paard loopt in een verzamelde draf

v

Verzameling
Download
Ruwvoer hooi

v

Voer
Download
Volte 10 meter en volte 15 meter

v

Volte 10 meter en volte 15 meter
Download
Voltigeren

v

Voltigeren
Download

W

Western

w

Western
Download
Wijken vanaf de a-c lijn

w

Wijken
Download

Z

Opzadel plaats met pony's en kinderen

z

Zadel en opzadelen
Download
Zadel poetsen

z

Zadel poetsen
Download